Slider

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna

I Ogólnopolska
Konferencja Prawa EUST
"Od destrukcji ku nowoczesnemu wymiarowi sprawiedliwości"

I Ogólnopolska Konferencja Prawa “Od Destrukcji ku Nowoczesnemu Wymiarowi Sprawiedliwości ” organizowana przez Europejską Uczelnie Społeczno-Techniczną w Radomiu to niezwykła inicjatywa, która gromadzi wybitnych specjalistów z szeroko pojętej dziedziny prawa, którzy zechcą podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i perspektywami na temat rozwoju współczesnego wymiaru sprawiedliwości.

* Konferencja * Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna * Prawo 2024 * ul. Wodna 13/21 Radom
* Konferencja * Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna * Prawo 2024 * ul. Wodna 13/21 Radom
* Konferencja * Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna * Prawo 2024 * ul. Wodna 13/21 Radom
Thumb
Shape
Icon

Wykwalifikowanych Prelegentów

Kilka słów o konferencji

I Ogólnopolska Konferencja Prawa EUST

 I Ogólnopolska Konferencja Prawa “Od Destrukcji ku Nowoczesnemu Wymiarowi Sprawiedliwości ” organizowana przez Europejską Uczelnie Społeczno-Techniczną w Radomiu to niezwykła inicjatywa, która gromadzi wybitnych specjalistów z szeroko pojętej dziedziny prawa, którzy zechcą podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i perspektywami na temat rozwoju współczesnego wymiaru sprawiedliwości. Nasza konferencja wyróżnia się nie tylko bogactwem tematów, które będą poruszane, ale także różnorodnością perspektyw, jakie zostaną przedstawione. Od tradycyjnych koncepcji prawnych po nowoczesne podejścia do sprawiedliwości, nasze wydarzenie zapewnia niepowtarzalną okazję do pogłębienia wiedzy i dyskusji na temat kluczowych zagadnień obecnego środowiska prawnego.

Ponadto, uczestnicy będą mieli okazję do wymiany poglądów oraz nawiązania kontaktów z innymi profesjonalistami z branży prawniczej. Konferencja stanowi doskonałą platformę do budowania sieci kontaktów oraz inspirujących dyskusji, które mogą prowadzić do wspólnego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie prawa.

Lokalizacja Konferencji

ul. Wodna 13/21 | 26-600 Radom

Termin Konferencji

20 kwietnia 2024

Konferencja już się odbyła

Zobacz fotorelację z wydarzenia

Zachęcamy do odwiedzenia strony naszej uczelni

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna

Zobacz szczegółowy

Plan Konferencji

Zapraszamy do zapoznania się z naszym planem konferencji,
są wybitni specjaliści z dziedziny prawa. Dzięki różnorodności tematów i bogactwu perspektyw nasza konferencja jest niepowtarzalną okazją do pogłębienia wiedzy z dziedziny prawa.

dr hab. profesor Uniwersytetu Warszawskiego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 2001-2010. W latach 1988-1990 kierował Departamentem Konstytucyjnych Wolności i Praw w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (1990-1993 i 1996-2001).
W latach 1996-2001 był dyrektorem Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej Instytutu Spraw Publicznych. Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Członek rad naukowych, m.in. Instytutu Nauk Prawnych PAN, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Instytutu Nauk o Państwie i Prawie oraz Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, prezeska Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy, współzałożycielka inicjatywy obywatelskiej Wolne Sądy oraz Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS. Specjalizuje się w problematyce związanej z prawami człowieka, a obszarem jej szczególnego zainteresowania są prawa osób pozbawionych wolności. Jest w tym zakresie ekspertką, cieszącą się uznaniem zarówno w Polsce, jak i
zagranicą. Od 2003 roku w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka koordynuje program „Niewinność”, który monitoruje przypadki pomyłek sądowych oraz wspiera osoby niesłusznie skazane.

adwokat, współzałożyciel inicjatywy Wolne Sądy (oraz Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS, członek Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. Specjalista w sprawach ustrojowych i konstytucyjnych, w szczególności w odniesieniu do wymiaru sprawiedliwości, m.in. ekspert zespołów parlamentarnych m.in. ds. Ładu Konstytucyjnego oraz ds. Reformy Wymiaru Sprawiedliwości, konsultant prawny BAS, Marszałka Senatu i Wicemarszałków Sejmu przy licznych procesach legislacyjnych. Ekspert komisji europarlamentarnej LIBE (Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych) w sprawie praworządności w Polsce w trakcie przygotowywania raportu i wysłuchań w Parlamencie Europejskim, ekspert w postepowaniach przed zagranicznymi sądami, pełnomocnik sędziów SN, NSA i sądów powszechnych przed TSUE oraz ETPCz.

sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, członek Krajowej Rady Sądownictwa dwóch kadencji (2010–2018), do marca 2018 rzecznik prasowy Rady, od 2018 członek zarządu głównego Stowarzyszenia Sędziów „Themis”, członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, Symbol walki sędziów o obronę niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów za co stał się przedmiotem ponad 20 postępowań dyscyplinarnych.

sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, specjalista w sprawach
karnych, symbol walki sędziów o obronę niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów.

sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w st. spoczynku, specjalista w sprawach cywilnych, wieloletni stały wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

Joanna Krzyżanowska - Prorektor ds. Rozwoju w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, Wiceprezes w Fundacji Znam Swoje Prawa, prawnik i mediator sądowy (w tym w sprawach karnych nieletnich), biegły sądowy w zakresie ochrony danych osobowych (SO Bydgoszcz).

Małgorzata Sitarczyk - doktor w dziedzinie psychologii, Psycholog kliniczny, pedagog resocjalizacyjny, adiunkt w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji, wieloletni wykładowca w Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, współpracownik Pracowni Testów Psychologicznych PTP oraz pracownik placówek resocjalizacyjnych. Autorka i współautorka pięciu monografii i ponad 120 artykułów naukowych. Realizatorka szkoleń z zakresu diagnozy psychologicznej, opiniodawstwa psychologiczno-sądowego, psychologii rodziny i wychowania, psychoprofilaktyki. Prowadzi poradnictwo z zakresu problemów wychowawczych i rodzinnych. Biegły sądowy w zakresie psychologii.

Renata Chrzan - dr n. med. lekarz, magister prawa, aplikantka adwokacka, multifilolog. Absolwentka ponad dwudziestu różnych studiów podyplomowych (medycznych, prawnych, społecznych, humanistycznych). Autorka trzydziestu pięciu artykułów naukowych i ponad osiemdziesięciu referatów na konferencjach krajowych
i międzynarodowych.

Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, doktor nauk prawnych, rektor Europejskiej Uczelni Społeczno – Technicznej w Radomiu, członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich
Iustitia oraz Stowarzyszenia Sędziów „Themis”, obwiniony w postępowaniach dyscyplinarnych za kwestionowanie powołań neosędziów.

Zachęcamy do odwiedzenia strony naszej uczelni

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna

Organizator Konferencji

Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu to szanowana instytucja akademicka, której oferta edukacyjna obejmuje studia z zakresu prawa, psychologii oraz zdrowia publicznego. Ponadto, Uczelnia oferuje szereg studiów podyplomowych, dostosowanych do potrzeb dynamicznego rynku pracy.

PRAWO

PSYCHOLOGIA

ZDROWIE
PUBLICZNE

STUDIA PODYPLOMOWE

Nasi

Partnerzy

Nasi

Partnerzy medialni

Konferencja już się odbyła

Zobacz fotorelację z wydarzenia

Zachęcamy do odwiedzenia strony naszej uczelni

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna

Kontakt

Dane kontaktowe